บริการและวัสดุที่ใช้      
 
<ัวสายอ่อน
   
หมวด โครงสร้าง
 
เสาเข็ม พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง คอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไม่เกิน 18.00 เมตร (2 ท่อนต่อ) พื้นที่ภาคตะวันออก ใช้คอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 10.00 เมตร พื้นที่ต่างจังหวัดที่มีสภาพเป็นดินแข็ง หรือไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ ให้ใช้ฐานรากรับน้ำหนักแทน
ฐานราก/เสา/คาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเหล็กเสริมหลักเป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นชั้นล่าง/ชั้นบน พื้นสำเร็จรูปวางบนคาน บางส่วนหล่อกับที่ หรือตามแบบระบุ (ยกเว้นต่างจังหวัดใช้พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ)
พื้นโรงรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถ่ายน้ำหนักลงบนคาน ฐานราก และเสาเข็ม)
พื้นซักล้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทบนพื้นดิน) (ตอกเสาเข็มขนาด I -12 ความยาว 2.00 เมตร ทุกระยะ 1.00 เมตร)
 
หมวด ผนัง
 
ผนังทั่วไป ก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา Q-CON หรือเทียบเท่า ความหนา 10 เซนติเมตร ฉาบปูนเรียบ ผนังกันดินใต้คานชั้นล่างก่อด้วยอิฐมอญ (ถ้ามี)
ผนังห้องน้ำใหญ่ ปูด้วยกระเบื้องเคลือบขนาด 8 "x10" ลายธรรมดาสูงจรดฝ้า (ไม่เกิน 2.40 เมตร)
ผนังห้องน้ำทั่วไป ปูด้วยกระเบื้องเคลือบขนาด 8 "x10" ลายธรรมดา สูงจรดฝ้า (ไม่เกิน 2.40 เมตร)
ผนังห้องน้ำคนใช้ ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" สีพื้น สูงจรดฝ้า (ไม่เกิน 2.40 เมตร)
ผนังโชว์ (ถ้ามี) ก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา Q-CON ความหนา 7.5 เซนติเมตร วัสดุกรุผิว(ถ้ามี) ตามแบบระบุ
 
หมวด วัสดุปูพื้น
 
พื้นชั้นล่างทั่วไป ปูด้วยไม้ลามิเนต พร้อมบัวผนังไม้ลามิเนตขนาด 1"x4"
พื้นชั้นบนทั่วไป ปูด้วยไม้ลามิเนต พร้อมบัวผนังไม้ลามิเนตขนาด 1"x4"
พื้นห้องน้ำทั่วไป ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ลายธรรมดา
พื้นห้องน้ำใหญ่ ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ลายธรรมดา
พื้นห้องน้ำคนใช้ ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" สีพื้น
พื้นเฉลียง ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ลายธรรมดา
- พื้นระเบียง ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" สีพื้น
พื้นห้องคนใช้ ปูด้วยูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" สีพื้น
พื้นห้องเก็บของ ปูด้วยูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" สีพื้น
พื้นห้องซักรีด (ถ้ามี) ปูด้วยูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" สีพื้น
พื้นห้องครัว ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ลายธรรมดา พร้อมบัวผนังไม้ลามิเนต 1"x4"
พื้นโรงรถ ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
พื้นทางเท้า (ถ้ามี) ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
พื้นซักล้าง ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ลายธรรมดา
 
หมวด ฝ้าเพดาน
 
ฝ้าเพดานภายในทั่วไป ใช้แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา) ใช้แผ่นฝ้าตราช้าง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หรือเทียบเท่า
ฝ้าเฉลียง/ระเบียง/โรงรถ ใช้แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ฝ้าห้องคนใช้/ห้องเก็บของ ใช้แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม T-BAR
ฝ้าห้องน้ำคนใช้ ใช้แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าอลูมิเนียม T-BAR
 
หมวด หลังคา
 
อะเส/คานหลังคา คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเหล็กเสริมหลักเป็นเหล็กข้ออ้อย
โครงหลังคา ใช้เหล็กเคลือบ ZINC หรือเทียบเท่าติดตั้งด้วยน๊อต และสกรู
หลังคา มุงด้วยกระเบื้องคอนกรีต
(ชนิดลอน ทุกรุ่น), เพรสทีจ, นิวส์ไทล์ หรือกระเบื้องคอนกรีต (ทุกรุ่น), อาดามาส ยกเว้นสีน้ำเงิน (เลือกภายหลัง)
ฟอยล์สะท้อนความร้อน ใช้แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้หลังคาหรือเทียบเท่า (เฉพาะหลังคารอบบน)
เชิงชาย ใช้ไม้เทียมหรือตามเทียบเท่า
 
หมวด วงกบ
 
วงกบไม้เนื้อแข็งทั่วไป ใช้วงกบไม้เนื้อแข็งหรือเทียบเท่า
วงกบประตู-หน้าต่าง (ภายนอก) ใช้วงกบไม้เนื้อแข็งหรือเทียบเท่า
วงกบประตูโรงรถ ใช้ไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน TOA
วงกบประตูห้องครัว (เปิดออกภายนอก) ใช้ไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน TOA
วงกบประตูห้องน้ำทั่วไป ใช้วงกบไม้เนื้อแข็งหรือเทียบเท่า
วงกบประตูห้องคนใช้ ใช้ไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน TOA หรือวงกบ พีวีซี ตราช้าง หรือเทียบเท่า (เลือกภายหลัง)
วงกบประตู-หน้าต่างอื่นๆ ใช้ไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน TOAใช้ไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน TOA
 
หมวด หน้าต่าง
 
หน้าต่างทั่วไป ใช้บานไม้เนื้อแข็งหรือเทียบเท่า ติดกระจกสีเขียวใส หนา 1 1/2 หุน
หน้าต่างห้องน้ำ ใช้บานไม้เนื้อแข็งหรือเทียบเท่า ติดกระจกฝ้า หนา 1 1/2 หุน (ตามแบบระบุ)
 
หมวด ประตู
 
ประตูเฉลียง / ระเบียง ใช้บานไม้เนื้อแข็งหรือเทียบเท่า ติดกระจกสีเขียวใส หนา 1 1/2 หุน
ประตูห้องน้ำ ใช้บานไม้เนื้อแข็งหรือเทียบเท่า ติดกระจกฝ้า หนา 1 1/2 หุน (ตามแบบระบุ)
ประตูภายในทั่วไป ใช้บานประตู รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
ประตูห้องนอน ใช้บานประตู รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
ประตูโรงรถ ใช้บานประตู รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
ประตูห้องเก็บของ (ถ้ามี) ใช้บานประตู รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
ประตูห้องคนใช้ ใช้บานประตู รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA หรือ ใช้บานประตู พีวีซี ตราช้าง (พร้อมวงกบพีวีซี) หรือเทียบเท่า
ประตูห้องครัว
(เปิดออกภายนอก)
ใช้บานประตู รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า
ประตูห้องน้ำคนใช้ ใช้บานประตู พีวีซี รุ่น บานเกร็ดครึ่งบาน(พร้อมวงกบพีวีซี) หรือเทียบเท่า
ประตูห้องเก็บของใต้บันได (ถ้ามี) ใช้บานประตู รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
 
หมวด อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง
 
ลูกบิดประตูทั่วไป ใช้รุ่นมาตรฐานหรือเทียบเท่า
บานพับประตู-หน้าต่างทั่วไป ใช้รุ่นมาตรฐานหรือเทียบเท่า
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ใช้ตามผู้ผลิตประตู-หน้าต่างไม้เนื้อแข็งหรือเทียบเท่า
บานเกล็ดหน้าต่าง(ถ้ามี) ใช้เกล็ดอลูมิเนียมปรับมุมแบบมือหมุน สามศร ติดกระจกเขียวใส
ประตูทางเข้าหลัก ใช้ตามผู้ผลิตประตู-หน้าต่างไม้เนื้อแข็งหรือเทียบเท่า
 
หมวด สุขภัณฑ์
 
เครื่องสุขภัณฑ์ ใช้ของ American Standard หรือ Cotto ชนิดสีขาวหรือสีพิเศษ (ยกเว้นห้องน้ำคนใช้เป็นสีขาว)
โถส้วมนั่งราบชักโครก ใช้รุ่นมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์
โถส้วมนั่งยอง (ห้องคนใช้) ใช้รุ่นมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ชนิดสีขาว
อ่างล้างหน้า ใช้รุ่นมาตรฐานฝังเคาน์เตอร์ และห้องคนใช้ สีขาว (ชนิดแขวน)
เคาน์เตอร์ห้องน้ำ เคาน์เตอร์ปูด้วยหินแกรนิตเฉพาะผิวบน ขอบบุกระเบื้องเคลือบ ลายธรรมดา ชนิดเดียวกับผนัง (ยกเว้นห้องน้ำคนใช้ไม่มี )
โถปัสสาวะ (เฉพาะห้องน้ำล่าง 1 ห้อง) ใช้รุ่นมาตรฐานอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว จำนวน 1 ชุด
ที่ใส่สบู่ ใช้รุ่นมาตรฐาน (ยกเว้นห้องน้ำคนใช้) ใช้รุ่นมาตรฐานพร้อมชุดหัวฝักบัวชุบโครเมี่ยม
สายชำระ ใช้รุ่นมาตรฐานพร้อมวาล์ว
หิ้งวางของ มีเฉพาะห้องน้ำคนใช้
ก/tr>
ที่ใส่กระดาษชำระ ใช้รุ่นมาตรฐาน (ยกเว้นห้องน้ำคนใช้)
อ่างอาบน้ำ (เฉพาะห้องน้ำใหญ่ 1 ห้อง) ใช้รุ่นมาตรฐานก๊อกผสมพร้อมเดินไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน จำนวน 1 ชุด)
ฝักบระจกเงา ใช้รุ่นมาตรฐาน
ราวแขวนผ้า ใช้รุ่นมาตรฐาน
ระบายน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ ใช้ชนิดตะแกรงดักกลิ่นเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (สี่เหลี่ยม) ฝังในพื้นจำนวนห้องละ 2 จุด
 
หมวด บันได
 
โครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสา ราว พื้นชานพัก ไม้เนื้อแข็งเช่น ไม้เต็ง หรือ ไม้แดง
 
หมวด งานประปา
 
ท่อน้ำดี/ท่อประปา ท่อเมนใช้ P.V.C ตราช้าง หรือท่อน้ำไทย ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปาระยะไม่เกิน 20.00 เมตร ท่อแยกใช้ท่อ P.V.C ขนาด 4 หุน ความหนาชั้น 13.5
ท่อน้ำเสีย/ท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วมใช้ท่อ P.V.C ขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำทิ้งใช้ท่อ P.V.C ขนาด 3 นิ้ว ท่อแยก 2 นิ้ว ความหนาชั้น 8.5
ท่อระบายอากาศ ท่อ P.V.C ขนาด 1 นิ้ว ความหนาชั้น 5
มิเตอร์ประปาถาวร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 หุน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขยายเขต)
 
หมวด ระบบบำบัดน้ำเสีย  
ถังบำบัดน้ำเสีย ใช้ยี่ห้อ พีพี หรือเทียบเท่า (ฝังในดิน)
บ่อดักไขมัน ใช้ยี่ห้อ พีพี หรือเทียบเท่า
ท่อระบายน้ำ ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะไม่เกิน 20.00 เมตร
บ่อพัก บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลี้ยว
 
หมวด งานไฟฟ้า
 
สายเมนภายนอก ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน P.V.C ชนิดสายเดี่ยว หรือเทียบเท่า ต่อห่างจากชายคาถึงมิเตอร์ ให้ระยะความยาวสายไฟฟ้าไม่เกิน 20.00 เมตร ร้อยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ฝังในดิน
สายไฟฟ้าภายใน ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน P.V.C ชนิดสายเดี่ยว หรือเทียบเท่า เดินสายร้อยในท่อ P.V.C สีเหลืองฝังในผนังและ เดินบนฝ้าเพดาน
แผงควบคุมไฟฟ้า ใช้ของสแควร์ ดี 12 ช่อง ขนาด 15 แอมป์ แบบกล่องเหล็ก
สวิตช์แสงสว่าง ใช้ชนิดฝังเรียบกำหนดให้ห้องละไม่เกิน 1 จุด เฉพาะห้องนอนใหญ่ 2 จุด
สวิตช์แอร์ กำหนดห้องนอนใหญ่ 1 จุด
ปลั๊กไฟฟ้า ชนิดฝังเรียบกำหนดให้ห้องละไม่เกิน 2 จุด (ยกเว้นห้องเก็บของ/ห้องน้ำ/โถงชั้นล่าง-ชั้นบน)
ปลั๊กทีวี/โทรศัพท์ ชนิดฝังเรียบกำหนดให้อย่างละไม่เกิน 3 จุด
เครื่องทำน้ำร้อน สำหรับติดตั้งใช้งานกับ อ่างอาบน้ำ ,อ่างล้างหน้า จำนวน 1 เครื่อง
พัดลมดูดอากาศ (ห้องครัว) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ชนิดฝังผนังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" 1 จุด
เครื่องปรับอากาศ ใช้ชนิดแขวนจำนวน 1 เครื่อง
พัดลมดูดอากาศ(ห้องนอน) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ชนิดฝังผนังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" 1 จุด
ไฟฉุกเฉิน ผลิตภายในประเทศ ติดตั้งไว้บริเวณโถงบันได 1 จุด หรือตามแบบระบุ
ดวงโคม ลูกค้าเป็นผู้จัดหาเอง
มิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ขนาด 15 แอมป์ (ไม่รวมค่าขยายเขต)
 
หมวด งานสี
 
ผนังภายนอก สีอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง
ผนังภายใน สีพลาสติกชนิดทาภายใน รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง
บันไดไม้,พื้นปาเก้ (ถ้ามี) เคลือบยูริเทนชนิดเงา รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 3 ครั้ง
ผิววงกบ/เหล็ก ทั่วไป ทาสีน้ำมัน ทารองพื้นไม้หรือทาสีกันสนิม(ผิวเหล็ก) 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง
ผิวไม้/บานประตู-หน้าต่างไม้ (ถ้ามี) ทาสีย้อมไม้วู๊ดสเตน 3 เที่ยว
 

 

 

 
         
Copyright@2008 by putinan.com All right reserved.